Kinderfysiotherapie Raalte
Aanmelden en vergoeding
(Zie ook onze praktijkinformatiefolder)

Hoe komt u met uw kind bij ons terecht?

1. Op eigen initiatief. U heeft geen verwijsbrief nodig.
2. Via jeugdarts of schoolarts. U heeft geen verwijsbrief nodig. Wel is er vanaf 2013 een verwijzing door de huisarts nodig bij een behandeling aan huis.
3. Via de huisarts. U krijgt dan meestal een verwijsbrief.
4. Via de specialist. Dat kan een kinderarts, een kinderorthopeed, een kinderneuroloog of een andere specialist zijn. U krijgt dan meestal een verwijsbrief.
5. Uw wil uw kind op school laten behandelen, in dit geval is er altijd een verwijsbrief nodig

Heeft u vragen over aanmelden of verwijsbrieven, neem dan contact met ons op.

Hoe wordt de behandeling vergoed?

Voor kinderen tot 18 jaar met een niet-chronische aandoening geldt dat kinderfysiotherapie maximaal 18 keer volledig vergoed wordt uit de basisverzekering.
Daarboven dient u een aanvullende verzekering te hebben voor verdere behandeling.
Voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening worden alle behandelingen volledig vergoed.

Voor de behandelingen vindt geen aftrek van het eigen risico plaats.

Voorwaarde:
Wij dienen een contract te hebben afgesloten met die betreffende verzekering.
Onze praktijk heeft contracten met (bijna) alle verzekeraars!

Aanmelding
Bij voorkeur neemt u telefonisch of per e-mail contact met ons op.
Als u gebruik maakt van het contactformulier zullen wij z.s.m. contact met u opnemen om een afspraak te maken.
Klik hier voor het aanmeldformulier.

Tarieven
Wij hebben met (bijna) alle zorgverzekeraars contracten afgesloten en declareren rechtstreeks aan de voor hun geldende tarieven tenzij anders aangegeven.

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten of kunnen afsluiten, dan gelden bij ons de volgende tarieven per 1 januari 2017:

Tarieven Praktijk Kinderfysiotherapie Raalte vanaf 1 januari 2017

Reguliere zitting € 33,00
Screening € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Eénmalig kinderfysiotherapeutisch consult € 60,00
Zitting kinderfysiotherapie € 45,00
Eénmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 45,00
Instructie / overleg ouders van een kind € 45,00
Toeslag aan huis € 15,00
Telefonische zitting €10.00

• Behandelingen die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd worden bij u in rekening gebracht.
• Verzuimtarief: ±75% van de voorgenomen behandeling.
• Wij zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen en/of typefouten.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kinderfysiotherapie Raalte | Monumentstraat 55a, 8102 AK Raalte | T. +31 (0)572 - 35 62 78