Kinderfysiotherapie Raalte
Indicaties, wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

De doelgroep voor kinderfysiotherapie zijn kinderen in de leeftijd variërend in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Wij werken hulpvraaggericht. Dit betekent dat de hulpvraag centraal staat bij de behandeling. Omdat de ontwikkeling van kinderen continu in beweging is, is het belangrijk dat kinderen meteen gezien worden, wanneer dat nodig is. Wij werken daarom zonder wachtlijst.

Indicaties voor zuigelingen zijn:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshoudingen
 • Huilbaby
 • Plagiocephalie (afplatting van de schedel)
 • Overstrekken
 • Lage of hoge spierspanning
 • Syndromen (b.v. Down)
 • Erbse parese, torticollis, plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling
 • Billenschuivers
 • Cerebrale parese
 • Pre-dysmatuur kind; te vroeg geborene
Kosten voor een meting van het schedeltje (plagiocephalometrie) zijn €3,50 voor een meetbandje. Kosten voor een rol tape zijn €15,-.

Indicaties voor peuters en kleuters zijn o.a.:
 • Veel vallen
 • Angst om te bewegen
 • Het niet of laat lopen
 • Tenenlopen
 • Asymmetrische ontwikkeling
 • Houterig bewegen
 • Niet stil kunnen zitten
 • Neurologische problemen
 • Orthopedische problemen, waaronder kinderen met klompvoeten
 • Spierziekte
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd
 • Testen/onderzoek op motorische ontwikkelingsachterstand, zowel grove als fijne motoriek.
 • Motorische schoolrijpheidstest; leeftijd 4 tot 6 jaar.
 • Onderzoek naar de schrijfvoorwaarden en behandeling van schrijfproblemen.
 • Onderzoek naar de handvoorkeur, ruimtelijke oriëntatie, spiegelingen links/rechtshandigheid.
 • Onderzoek naar de visuele motoriek en visueel-motorische integratie.
 • Kinderen met een onhandige motoriek, mogelijk ten gevolge van DCD of dyspraxie, t.g.v. ADHD of pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
 • Mentale retardatie, waarbij ook sprake is van een motorische achterstand.
 • Motorische problemen als gevolg van onzekerheid, emotionele kwetsbaarheid en weerbaarheid.
 • Problemen met het tast-, evenwicht- of spiergevoel (sensorische integratie).
 • Houdingsproblemen/orthopedische problemen b.v. afwijkend looppatroon, scoliose, klompvoeten.
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kinderfysiotherapie Raalte | Monumentstraat 55a, 8102 AK Raalte | T. +31 (0)572 - 35 62 78