Kinderfysiotherapie Raalte
Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie speciaal gericht op (de ontwikkeling van) kinderen. Om kinderfysiotherapeut te worden moet na de opleiding tot algemeen fysiotherapeut een vierjarige post-HBO opleiding gevolgd worden. Kinderfysiotherapie is gericht op het bewegen van kinderen. We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Ook bepalen we wat de invloed van de motorische beperkingen is op het functioneren van het kind in het dagelijks leven, op school, thuis en tijdens sporten.

Onderzoek
Tijdens de eerste intake proberen we duidelijk te krijgen wat de hulpvraag is en of wij daar als kinderfysiotherapeuten een oplossing voor kunnen bieden.

Tijdens het onderzoek bepalen we eerst door middel van een vraaggesprek wat precies de hulpvraag is van het kind, de ouders en eventueel de school. Daarna wordt uw kind onderzocht en geobserveerd. De bevindingen en eventuele behandeling wordt met u besproken. Over het algemeen is een van de ouders bij het onderzoek aanwezig.

Oudergesprek
Aan de hand van het onderzoek kan er een oudergesprek gepland worden, waarin de resultaten worden besproken en gezamenlijk de behandeldoelen vastgesteld worden.

Behandeling
De behandeling vindt plaats op een van onze locaties in Raalte, Heino of op school.

Zuigelingen behandelen we in overleg met u op de praktijk, of indien nodig met een verwijzing van huisarts/jeugdarts bij u aan huis.
Om een optimaal behandelresultaat te bereiken zal er ook overleg met school of andere hulpverleners plaats vinden, uiteraard met uw toestemming.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kinderfysiotherapie Raalte | Monumentstraat 55a, 8102 AK Raalte | T. +31 (0)572 - 35 62 78