Kinderfysiotherapie Raalte
Kwaliteit

Zie ook onze
praktijkinformatiefolder
Bij het aanmelding van een nieuwe cliënt wordt u gevraagd toestemming te verlenen voor het anoniem mogen aanleveren van gegevens ten behoeve van de kwaliteitsontwikkeling (LDF) van fysiotherapeuten. Meer informatie hierover via: www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/informatie-voor-patienten/

Tevens zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapie praktijk en onze therapeut. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg en is volledig anoniem. Graag vragen wij u om uw deelname aan dit onderzoek.

Indien u het verzoek van de fysiotherapeut hebt ondertekend ontvangt u na de behandeling een e-mail van Qualizorg (uit naam van onze praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10  minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw therapeut. Wij zouden uw deelname zeer op prijs stellen.

Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als fysiotherapie praktijk, uw eigen therapeut en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Wij hopen dat u meedoet zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren! Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Klachtenprocedure

Is er iets misgegaan of heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut? Dan is het goed dit kenbaar te maken aan uw fysiotherapeut. Het is vervelend voor u dat het anders gelopen is dan u gewenst of verwacht had. Samen met u willen we een goede oplossing bedenken, voor nu en voor de toekomst. We nemen elke klacht serieus en bespreken die met u.
Uw klacht wordt vastgelegd in ons klachtendossier. Mocht u uw klacht toch willen voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie dan kan u meer informatie lezen op de website van de fysiotherapeut.

Huisregels van Praktijk Kinderfysiotherapie Raalte (per 1 januari 2017)

1.      De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte of in uw jaszak. De praktijk aanvaardt geen aanspraak voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

2.       Wilt U samen met uw kind er op letten dat de tijdschriften en het speelgoed in de wachtruimte opgeruimd worden na gebruik.

3.       In het hele gebouw geldt een rookverbod.

4.       Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

5.       In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de fysiotherapeut, BHV-er of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

6.       Wijzigingen in uw adres - telefoongegevens en zorgverzekering willen wij graag zo spoedig mogelijk van u horen.

7.       Wij zijn een opleidingspraktijk, dus er kan een kinderfysiotherapeut en/of stagiaires aanwezig zijn bij de behandeling van uw kind. Heeft u hier bezwaar tegen meldt het dan aan uw behandelend therapeut.

8.       U draagt zelf de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekering. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

9.       Wilt U bij de eerste afspraak het verzekeringspasje en indien aanwezig de identiteitskaart van uw kind en de evt. verwijzing van de arts meenemen. U hoeft zich niet te melden, maar kunt plaatsnemen in de wachtruimte.

10.   Neem ook wanneer u een afspraak in uw agenda of telefoon zet, het afsprakenkaartje mee naar de afspraak.

11.   Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.

12.   Indien uw kind de nacht vóór de behandeling ziek is geworden dan kunt u tussen 8.00 en 8.15 uur de behandeling nog zonder verzuimkosten afzeggen. Dit kan alleen telefonisch, op het mobiele telefoonnummer van de behandelend therapeut.

13.   Uw kind wordt in principe altijd door dezelfde kinderfysiotherapeut behandeld. In geval van ziekte of vakantie van de therapeut wordt de behandeling in overleg met u overgenomen of verzet naar een andere datum.

14.   De fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Wilt u meer informatie over de Wet op de Persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij uw fysiotherapeut of op de website van Qualizorg.

15.   De therapeut zal ieder contact met arts, school of zorgverleners, voorafgaande met de ouders overleggen.

16.   Kinderfysiotherapie Raalte is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF: www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherpeut/kwaliteit

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kinderfysiotherapie Raalte | Monumentstraat 55a, 8102 AK Raalte | T. +31 (0)572 - 35 62 78